เกี่ยวกับโครงการฯ

Halal Route เป็นนวัตกรรมส่าลุดที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคิดค้นขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับนักเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ในการค้นหาร้านอาหารฮาลาล มัสยิด/สถานที่ละหมาด. สถานที่ท่องเที่ยว หมู่บ้าน หรือชุมชนมุสลิม และโรงแรมที่พัก ที่ตั้งอยู่ในเส้นทางการเดินทางตั้งแต่ใต้สุดถึงเหนือสุดของประเทศไทย โดยในโครงการนะยะแรกจะเป็นการเก็บข้อมูลสถานที่ในเส้นทางจากอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ถึงอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และในระยะที่สองจะเป็นการเพิ่มเส้นทางทั้งแต่กรุงเทพมหานคร ถึงจังหวัดหนองคาย

ความสำเร็จของ Halal Route 

ทีมงาน Halal Route จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ ได้ออกสำรวจเส้นทางฮาลาลตั้งแต่ใต้สุดถึงเหนือสุดของประเทศ ได้รับการตอบรับจากผู้คนภายในพื้นที่เป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯจัดทำขึ้นมาตอยโจทย์นักเดินทางทั้งในและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี

ดาวน์โหลดแอป Halal Route วันนี้

เริ่มดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Halal Route ได้แล้ววันนี้ที่ Apple Store และ Google Play Store