บุหงารายา Bunga Raya โรงแรมรีเจนท์ รามคำแหง Verified

การเดินทางมายังห้องอาหาร บุหงารายา Bunga Raya โรงแรมรีเจนท์ รามคำแหง

  • สนามบินสุวรรณภูมิ : สามารถเดินทางด้วยรถประจำทางสาย 207 หรือ 93 ไปลงที่แยกลำสาลีและต่อรถปรับอากาศสาย 550 จากสนามบินสุวรรณภูมิ ถึงโรงแรม ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 20 นาที
  • สถานีรถไฟหัวลำโพง : ตั้งอยู่ในเขตปทุมวัน เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟใต้ดิน(MRT) สามารถนั่งรถสาย 113 ไปลงที่สถานี้ได้ จากสถานีรถไปหัวลำโพง ถึงโรงแรม ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 40 นาที
  • สถานีขนส่งหมอชิต : สามารถนั่งรถเมล์สาย 122 หรือ 512 เพื่อไปยังสถานี จากสถานีขนส่งหมอชิืด ถึงโรงแรม ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 40 นาที
  • สถานีขนส่งสายใต้ : สามารถนั่งรถปรับอากาศ สาย ปอ.พ.4 เพื่อไปลงที่สถานี จากสถานขนส่งสายใต้ ถึงโรงแรม ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 40 นาที
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
11:00 am - 11:00 pm 11:00 am - 11:00 pm 11:00 am - 11:00 pm 11:00 am - 11:00 pm 11:00 am - 11:00 pm 11:00 am - 11:00 pm 11:00 am - 11:00 pm
  • Address โรงแรมรีเจ้นท์ 4 ซอย รามคำแหง 22 ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Post New Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.