ร้านยานา เรสเตอรอง Yana Restaurant MBK กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา ได้ร่วมดำเนินการกับ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้รับรองว่า ร้านอาหารยานา เรสเตอรอง มาบุญครอง ชั้น 5 ฝั่งโตคิว เลขที่ 444 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เป็นร้านอาหารที่ถูกต้องตามขั้นตอนมาตรฐานบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่อง เที่ยว ระดับ 4 ดาว

Department of Tourism, Ministry of Tourism and Sports Co-operated with The Central Islamic Council of Thailand. This is to certify that Yana Restaurant MBK Center 5th Floor, Tokyu Side, 444 Phayathai Rd. Wangmai Pathumwan, Bangkok, Thailand 10330 has been assessed and found to be conforming to requirement of Halal Food Services Standard for Tourism. 4 Stars Level.

 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
10:30 am - 9:00 pm 10:30 am - 9:00 pm 10:30 am - 9:00 pm 10:30 am - 9:00 pm 10:30 am - 9:00 pm 10:30 am - 9:00 pm 10:30 am - 9:00 pm
  • Address มาบุญครอง ชั้น 5 ฝั่งโตคิว เลขที่ 444 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
    MBK Center 5th Floor, Tokyu Side, 444 Phayathai Rd. Wangmai Pathumwan, Bangkok, Thailand 10330

Post New Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.