นิสรีนโฮสเทล แอด เกาะกลาง….
กับแนวความคิด และความตั้งใจ จะกลับมาร่วมสร้าง และ อนุรักษ์ วัฒนธรรม การอยู่ร่วมกัน และ การทำเกษตรพอเพียง กระจายรายได้สู่ชุมชน ดังนั้น แนวคิดสร้างที่พัก จึงอิงไปทาง การเน้นความสะดวก สบาย เพื่อสนองตอบความต้องการในการพักผ่อน ท่ามกลางชุมชน สวนผักสวนครัว อนุรักษ์การทำขนมพื้นบ้าน หลากหลาย และ การทำอาหารพื้นบ้าน ควบคู่การอนุรักษ์การนุ่งผ้าถุง ให้กลับมาเป็นแบบเดิม…
Koh Klang is on the west coast of southern Thailand, at the mouth of Krabi River in the Andaman Sea. It is the closest island to Krabi town, on the right side of the Krabi River. The island is connected only by longtail boats from two piers: Chaofa Pier (centre of Krabi town) and Tara Pier (south of Krabi town). Crossings take less than 10 minutes.
Nisarine Hostel @ Koh Klang the perfect base from which to enjoy your stay in Krabi.all of which integrate their guests with the local community and Nisarine Hostel @ Koh klang this a best choice this it location is 4000 m from the city centre. It is within a 5-minute walk from Thethara pier and by boat just 2 minute. The hotel it offering Free Wi-Fi is available in public areas and room here come with either a fan and air conditioning with shared bathroom facilities are available.
Select rooms offer a balcony and a cable TV.Other facilities offered at this property include a ticket service and a tour desk.
Notice **Koh klang island is primarily Muslim, guests are asked to respect the people and their culture, to refrain from drinking, and to dress modestly (long trousers and skirts, covered shoulders)***
  • Person Nisarine Hostel @ Koh Klang

Post New Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.